nen-tang Tầm nhìn
Trở thành một trong những Công ty đa ngành nghề hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam, phát triển mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực và thế giới, khẳng định thương hiệu InterBuild.

Sứ mệnh
InterBuild luôn mang đến những sản phẩm xây dựng với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, lợi ích cho nhà đầu tư, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, lợi nhuận phù hợp cho cổ đông và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi
Tôn trọng và thấu hiểu nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác chiến lược, kiên định với sứ mệnh, liên tục đổi mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thông tin minh bạch kịp thời, phân quyền trách nhiệm và chia sẻ thành công.

Triết lý
  • Tôn trọng cam kết
  • Xây dựng niềm tin
  • Phục vụ cộng đồng
  • Chia sẻ lợi ích
  • Phát triển bền vững