linh-vuc-hoat-dong Các lĩnh vực hoạt động chính
 • Tư vấn lập dự án, tổng dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý dự án;
 • Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế hệ thống điện, đường dây và trạm biến áp đến 110KV;
 • Thiết kế hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải công trình xây dựng;
 • Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng;
 • Thiết kế hệ thống mạng thông tin liên lạc công trình xây dựng;
 • Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
 • Thiết kế, lắp đặt thiết bị công nghệ PCCC;
 • Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình;
 • Kiểm định chất lượng công trình;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình;
 • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp...