Ông PHÙNG XUÂN PHONG
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
ct-phung-xuan-phong
Ông PHÙNG XUÂN PHONG
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện tại:Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình đào tạo
 • Quá trình đào tạo từ năm 1996-2001: Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội.

Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 2001- 2003: Thiết kế và chủ trì kết cấu - Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ mới - Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu Xây dựng Vinaconex
 • Quá trình công tác từ năm 2003- 2005: Thiết kế và chủ trì kết cấu, tổ trưởng tổ kết cấu văn phòng TVTK2 - Viện Nghiên cứu Trường học
 • Quá trình công tác từ năm 2005- 2007: Phó phòng thiết kế Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
 • Quá trình công tác từ năm 2007- 2008: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn INCOMEX.
 • Quá trình công tác từ năm 2008-5/2014: Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn INCOMEX
 • Quá trình công tác từ tháng 6/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild


Ông BÙI NGỌC SƠN
Chức vụ: Ủy viên HĐQT
gd-bui-ngoc-son
Ông BÙI NGỌC SƠN
Chức vụ: Giám đốc Công ty
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện tại: Đống Đa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Quá trình đào tạo
 • Quá trình đào tạo từ năm 2000-2005: Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 • Quá trình đào tạo từ năm 2006-2009: Quản trị Xây dựng và Công Nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 2005 - 2010: Thiết kế Kiến trúc, Trưởng phòng Dự án - Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thăng Long.
 • Quá trình công tác từ năm 2010 - 5/2014: Phó Giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex.
 • Quá trình công tác từ tháng 6/2014 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.


Ông ĐỖ HOÀNG PHÚC
Chức vụ: Ủy viên HĐQT
mr-do-hoang-phuc
Ông ĐỖ HOÀNG PHÚC
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách phòng Kiến trúc
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thanh Hóa
Nơi ở hiện tại: Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Quá trình đào tạo
Quá trình đào tạo từ năm 1991-1996: Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Hà Nội
Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 1996-2001: Thiết kế Kiến trúc - Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng
 • Quá trình công tác từ năm 2001-2005: Chủ trì thiết kế kiến trúc -Công ty CP Đầu tư Hạ tầng KCN và Đô thị số 18
 • Quá trình công tác từ năm 2005-2009: Phó Giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng 18.1
 • Quá trình công tác từ năm 2009 - 08/2013: Phó Giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Incomex
 • Quá trình công tác từ tháng 09/2013 đến nay: Phó giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.


Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG
Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện Khí hóa - Cung cấp điện
Quá trình đào tạo
Quá trình đào tạo từ năm 1993-1997: Kỹ sư Điện - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 1997-2009: Thiết kế, Chủ trì thiết kế điện Viện Nghiên cứu và TK trường học
 • Quá trình công tác từ năm 2009-6/2014: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M&E.
 • Quá trình công tác từ tháng 7/2014 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.