Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu môi trường và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường miền bắc

Địa điểm: Số 79 Văn Tiến Dũng, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Chủ đầu tư: Trung tâm Quan trắc môi Trường Miền Bắc
Phạm vi công việc: Lập BCNCKT, Khảo sát địa chất, Tư vấn TKBVTC và dự toán xây dựng
Năm thiết kế
2020
Diện tích xây dựng
2.500 m2
Tầng cao công trình
03 tầng nổi; 01 tầng hầm
Tổng diện tích sàn
10.433 m2