Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học - Khu vực Trường ĐH Mỏ - Địa chất và khu KTX dùng chung

Địa điểm: Xã Đông Ngạc, Xã Cổ Nhuế, Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Trường ĐH Mỏ Địa chất
Phạm vi công việc: Lập hồ sơ TKBVTC và Tổng dự toán
Năm thiết kế
2015
Quy mô dự án
23,6 ha