Trung tâm Dịch vụ Thương mại Văn hóa Thể dục thể thao

Địa điểm: Phường Quang Trung, TP Uông Bí –Tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đức Phú
Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư, Lập hồ sơ TKBVTC và Tổng dự toán
Năm thiết kế
2014
Diện tích xây dựng
1.390 m2
Tầng cao công trình
18 tầng
Tổng diện tích sàn
18.544 m2