Trường thực nghiệm Khoa học Giáo dục Việt Nam – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Địa điểm: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Chủ đầu tư: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Phạm vi công việc: Chủ nhiệm dự án, Lập hồ sơ TKBVTC và Tổng dự toán
Năm thiết kế
2013
Diện tích xây dựng
5.344m2
Tầng cao công trình
1-4 tầng
Tổng diện tích sàn
16.352 m2