Trụ sở cơ quan Kiếm toán Nhà nước cơ sở II

Địa điểm: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chủ đầu tư: Văn phòng Kiểm Toán Nhà Nước
Phạm vi công việc: Chủ nhiệm dự án, Lập dự án, Lập hồ sơ TKBVTC M&E
Năm thiết kế
2011
Diện tích xây dựng
1.797 m2
Tầng cao công trình
29 tầng
Tổng diện tích sàn
34.200 m2