Nhà máy Dược phẩm GMP-WHO

Địa điểm: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1- Hà Nội
Phạm vi công việc: Chủ nhiệm dự án, Lập hồ sơ TKBVTC và Tổng dự toán
Năm thiết kế
2010
Diện tích xây dựng
8.389m2
Tầng cao công trình
1-2 tầng
Tổng diện tích sàn
12.536 m2