Khách sạn NACIMEX Nam Định

Địa điểm: Khu Đô thị mới Hòa Vượng, Nam Định
Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường
Phạm vi công việc: Lập dự án M&E
Năm thiết kế
2010