Xây dựng Trường mầm non Hoa Hồng

Địa điểm: Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gia Lâm
Phạm vi công việc: Lập BCNCKT, Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán xây dựng
Năm thiết kế
2020
Diện tích xây dựng
1.561 m2
Tầng cao công trình
02
Tổng diện tích sàn
3.274 m2