BIM Tools training

BIM như một công xưởng sản xuất công nghiệp tự động hoá, trong đó bao gồm nhiều công cụ sản xuất. BIM Tools chính là những máy công cụ (ví dụ) như: máy hàn, máy cắt hoặc các robot đa nhiệm khác.

Không dừng lại ở sản xuất, Interbuild nhận sứ mệnh đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phân phối licences trong việc sử dụng các BIM Tools với mục tiêu thúc đẩy sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của cộng đồng xây dựng.

Các danh sách BIM Tools trong kế hoạch đào tạo của Interbuild:

1. Bộ BIM Tools của Autodesk: Autodesk là hãng phần mềm xây dựng hàng đầu thế giới với thị phần ước tính 70% cho các công tác trong xây dựng. Các BIM Tools của Autodesk được thiết kế chuyên nghiệp hoá cho từng vị trí trong quy trình BIM:

Revit Architect: Dành cho kiến trúc sư

bim-tool-traning-1

Revit Structure: Dành cho kỹ sư kết cấu

bim-tool-traning-2

Revit MEP: Dành cho kỹ sư MEP

bim-tool-traning-3

Naviswork: Dành cho kỹ sư điều phối và các hoạt động collaboration, diễn hoạ thi công, kiểm tra xung đột va chạm, bóc tách khối lượng....

bim-tool-traning-4

Robot Structure Analysis: Dành cho kỹ sư phân tích kết cấu

bim-tool-traning-5


2. Tekla cho kỹ sư kết cấu: Hãng Trimble cho ra sản phẩm "all – in – one": Tekla structure (đã phát triển đến phiên bản 19.0) thiên về thiết kế cho kết cấu thép, kết cấu đặc biệt (phần công cụ cho mảng kiến trúc, MEP không phải thế mạnh. Với Tekla Structure một số tính năng cơ bản của BIM đã được tích hợp như mô phỏng diễn hoạ xây dựng, kiểm tra xung đột – va chạm, teamwork...

bim-tool-traning-6